Om oss

Hva gjør vi, hva jobber vi for

VNF er en interesseforening for næringslivet i Vardø kommune. VNF sitt hovedmål, er å ivareta interessene til medlemmene og en best mulig utvikling av næringslivet totalt sett.

VNF skal i hovedsak arbeide generelt, og VNF oppgave er å fremme næringslivets interesser som helhet. Og for øvrig være tilrettelegger for møter mellom parter i næringslivet for å oppnå gode løsninger i saker.

VNF jobber for et best mulig samarbeid med kommunen og ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for en bedre og mer fremtidsrettet næringspolitikk i kommunen.

VNF har de seneste årene hatt stor aktivitet, og fått gjennomført mange viktige prosjekter, både med tanke på konkret infrastruktur mtp. turisme, innenfor informasjon om mulighetene i Vardø på nett, yrkesmesser, høringsuttalelser, kompetansehevende kurs, deltakelse på seminar og konferanser, mm.

For å fortsette jobben med å samle næringslivet i Vardø, samt å opprettholde Vardø´s digitale vertskap på nett er vi helt avhengige av medlemmer. Det digitale arbeidet innebærer å opprettholde 4 betalte nettsider + 11 domener med en årlig kostnad på ca kr 10.000. I tillegg medgår det mye tid til å opprettholde informasjon og besvare alle henvendelser, all den tid Vardø kommune stenger ned turistinformasjonen største delen av året.

En sterk næringsforening gagner alle.